היזק מכלב

הזכות לתבוע פיצויים מבעל הכלב התוקף הינה מכוח פקודת הנזיקין, סעיף 41א, שאומר כי:

“בתובענה בשל נזק לגוף שנגרם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע (להלן — הבעלים), לפצות את הניזוק, ואין נפקא מינה (כלומר, לא משנה) אם הייתה או לא הייתה התרשלות מצדו של הבעלים.”

ס’ 41א לפקודה קובע אחריות מוגברת על בעלי כלבים ללא צורך להוכחת התרשלות בעל הכלב. האחריות כנגד הניזוק הינה גם כאשר נגרם נזק גוף כתוצאה מנפילה עקב בהלה מכלב ללא מגע של הכלב בניזוק.

היזק מכלב הינו מקרה שכיח, למרבה הצער. חשוב שתהיו מודעים לכך שהחוק מטיל אחריות רחבה ומקיפה על בעלי הכלב המזיק.

כך למשל, החוק מטיל אחריות על בעלי הכלב ו/או המחזיק בו באופן קבוע בכל הנוגע למקרי תקיפה או נשיכה של הכלב ואין כל צורך בהוכחת רשלנות מצד הנפגע.

במקרה בו הכלב שייך לעירייה, בסיטואציה שבה כלב ברח מכלבייה עירונית, מוטלת על הרשות העירונית האחריות לפצות את הנפגע כתוצאה מתקיפת ו/או נשיכת הכלב.

החוק מחייב את בעלי הכלבים לחסנם, ללכת עיתם עם רצועה באורך 5 מטרים לכל היותר ומי שמוביל את הכלב, עליו להיות בן 18 שנים ויותר. כמו כן, חובה על מחזיק כלב בשטח פרטי להציב שילוט מתאים “זהירות כלב מסוכן”.

נשיכה ותקיפה

מקרי נשיכה ותקיפה של כלבים אשר כרמו לפציעת אדם מזכות בתשלום פיצויים מאת בעלי הכלב או העירייה. חשוב לציין כי גם מקרים שגרמו לפציעת אדם בשל השתוללות כלב אשר גרמה לאדם ליפול ולהיפצע, מזכות את הנפגע בפיצויים. החוק לא מוגבל לנזקי נשיכה בלבד.

מתי לבעל הכלב אין אחריות בעת נשיכה או תקיפה?

  • הנפגע התגרה בכלב.
  • הנפגע תקף את בעלי הכלב, את בן זוגו, הוריו או ילדיו.
  • הנפגע השיג גבול בשטחו של בעל הכלב.

מטרת הגנה זו היא למנוע מצב אבסורד בו הכלב נושך מתוך מנגנון עצמי.

מה עושים?

  • יש לאתר את בעלי הכלב כדי שיהיה ממי לקבל פיצוי.
  • פנו לטיפול רפואי ותדאגו כי הגרסה הראשונית שלכם לאירוע תירשם במדויק.
  • לפנות למשטרת ישראל לצורך הגשת תלונה.
  • יש להגיש תלונה למשרד הבריאות.

 

המידע האמור הינו תמציתי וכללי, ואינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ או ליווי משפטי ספציפי, אשר מומלץ להסתייע בהם כדי להבטיח שמירה מלאה על זכויות המבוטח וקבלת הפיצוי והכיסוי הביטוחי המלא.

צור קשר

אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן
kartal escort istanbul escort