נכה נזקק

נכה נזקק מהו?

נפגע עבודה מגיש תביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה וכשתביעתו מתקבלת, ובהנחה והוא אינו מסוגל לעבוד, המוסד לביטוח לאומי, ענף נפגעי עבודה משלם לנפגע 75% משכרו הרבע שנתי הקודם לתאונה למשך 91 יום.

לאחר מכן, ובמידה והנפגע טרם חזר לעבוד בשל מצב רפואי, יכול הוא להגיש תביעת נכות מעבודה ולעמוד בפני ועדה רפואית אשר תבחן את מצבו הרפואי וכושרו לחזור לעבוד. במידה והוועדה קבעה כי נכותו הזמנית של הנפגע נמוכה מ- 100% הרי שהוא יכול לחזור לעבוד.

תביעת נכה נזקק ניתנת לנכי עבודה בעלי דרגת נכות זמנית הנמוכה מ- 100% ואשר אינם זכאים לקבל גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בתום תקופת דמי הפגיעה והם אינם מסוגלים לחזור לעבוד.

התביעה בעצם מקנה לעובד את האפשרות לבחון את מצבו הרפואי ותפקודי בשנית לצורך השלמת הנכות הזמנית ל- 100% (למשך עד 4 חודשים) ובכך לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות מלאה לתקופה נוספת.

למעשה, תביעת נכה נזקק מתייחסת לנפגע בעבודה אשר נקבעו לו אחוזי נכות זמניים שאינם מאפשרים לו לקבל גמלת נכות אך למרות זאת, מצבו הרפואי אינו מאפשר לו חזרה לעבודתו. מטרת הגמלה היא בעצם לאפשר לנפגע להמשיך את שיקומו הרפואי מבלי לפגוע מכלכלתו.

כאמור, מדובר בגמלה המשולמת לתקופה של עד 4 חודשים וכאשר תקופה זו חולפת והנפגע טרם מסוגל מבחינה רפואית לחזור לעבוד, יכול הוא להגיש תביעת נכה נזקק לתקופת נוספת של 4 חודשים.

 

הקריטריונים לקבלת הגמלה

על מנת לקבל מעמד של נכה נזקק, על המבקש לעמוד בתנאים מצטברים לפיהם ועדה רפואית העריכה את נכותו הזמנית בשיעור הנמוך מ- 100% והוועדה לאחר הגשת תביעתו לנכה נזקק קבעה כי אינו מסוגל לחזור לעבוד.

הוועדה הנוספת (ועדת רשות שמה) שמטרתה לבדוק את יכולתו של הנפגע לחזור לעבוד הנה מטעם המוסד לביטוח לאומי וכוללת רופא מוסמך, פקיד שיקום ועובד מטעם המוסד לביטוח לאומי. הוועדה יכולה לבקש מהנפגע מסמכים נוספים, רשאית לבצע חקירות בהתאם לדעתה הבלעדי והכל בתנאי שדרישותיה ינומקו בכתב.

למעשה, אופי הוועדה היא מעין גוף שיפוטי וכגוף שיפוטי, עליה לקחת בחשבון את מכלול השיקולים הרלוונטיים ולא רק שיקולים רפואיים. כך למשל, על הוועדה לכלול שיקולים תעסוקתיים הבאים לידי ביטוי ביכולתו של הנפגע הספציפי למצוא עבודה תחת נכותו הזמנית.

בפסיקה נקבע שוועדת הרשות הנה גוף מעין שיפוטי ולפיכך עליה לקבל החלטות רק לאחר שהיא לקחה בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים למקרה הנדון בפניה, שאינם רק שיקולים רפואיים, אלא גם שיקולים תעסוקתיים שעוסקים בסיכויים הריאליים של נכה העבודה למצוא עבודה בתקופת הנכות הזמנית. בנוסף, עליה לנמק את החלטותיה באופן סביר. כמו כן, על הוועדה לנהל פרוטוקול, לאפשר זכות טיעון, לנמק החלטותיה וכדומה..

ערעור- על החלטת הוועדה ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה וזאת תוך שישה חודשים מקבלת מכתב הדחייה.

 

המידע האמור הינו תמציתי וכללי, ואינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ או ליווי משפטי ספציפי, אשר מומלץ להסתייע בהם כדי להבטיח שמירה מלאה על זכויות המבוטח וקבלת הפיצוי והכיסוי הביטוחי המלא.

 

צור קשר

אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן
kartal escort istanbul escort