פנסיית נכות

פנסיית נכות מהי?

פנסיית נכות מקנה למבוטחים זכויות רבות באשר לנכות, מוות (שארים) וזקנה. לצערנו, המבוטחים בפנסיית נכות לוקים בחוסר ידע מובהק באשר לזכויותיהם.

חוסר הידע מביא עימו חוסר רצון להתעמת עם קרנות הפנסיה, דבר אשר גורם למבוטחים, פעמים רבות, להפסיד כספים רבים המגיעים להם.

מדובר בסכום חודשי המשולם למבוטח במקרה של אבדן כושר ההשתכרות מחמת מצב בריאותי, בעבודתו ו/או בעבודה אחרת, לתקופה של יותר מ- 90 ימים.

  • אובדן כושר עבודה מלא (מעל ל- 75%) ישולם למבוטח פנסיית נכות מלאה .
  • אובדן כושר עבודה חלקי (מעל ל- 25%) ישולם למבוטח פנסיית נכות חלקית.

פנסיית הנכות תשולם למבוטח בכל תקופת הנכות ועד גיל הפרישה, בהתאם לתכנית הפנסיה.

חשוב לדעת!

בתקופת תשלום פנסיית הנכות, ההפקדות לתכנית פנסיית הזקנה יימשכו והמבוטח ימשיך לצבור את כספו.

הנכות

הנכות תקבע על ידי רופא מטעם קרן הפנסיה. במקרה והמבוטח חולק על קביעתו של רופא הקרן, רשאי הוא לבקש כינוס ועדה רפואית הכוללת את רופא הקרן וכן, המבוטח רשאי להביא רופא מטעמו אשר ישב עימו בוועדה.

במקרה של חילוקי דעות בין הרופאים בוועדה, ימונה מומחה שלישי, בהסכמה, אשר יקבע את שיעורי הנכות. גם במידה וקביעתו של הרופא השלישי אינו לטעמו של המבוטח, ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה.

גובה התשלום נקבע בהתאם לשכרו של המבוטח, גילו בעת ההצטרפות לקרן ובהתאם לתכנית הפנסיה שאותה בחר.

את התביעה לפנסיית נכות יש להגיש על ידי המבוטח או על ידי מי מטעמו וזאת ככל שניתן בסמוך לאירוע הנטען.

שימו לב- אין לקבל את החלטות קרנות הפנסיה כעובדות מוחלטות ובמקרים רבים, ערעור על החלטות הוועדות תניב למבוטח זכויות פנסיוניות גבוהות יותר.

המידע האמור הינו תמציתי וכללי, ואינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ או ליווי משפטי ספציפי, אשר מומלץ להסתייע בהם כדי להבטיח שמירה מלאה על זכויות המבוטח וקבלת הפיצוי והכיסוי הביטוחי המלא.

 

צור קשר

אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן
kartal escort istanbul escort