הסכם שכירות

יש בבעלותך דירה שאותה אתה מעוניין להשכיר? מעוניין לשכור דירה? בטרם חתימה על חוזה השכירות, ישנם מספר דגשים שאותם נציג לפניכם שראוי לתת עליהם את הדעת. המטרה, הגנה על הנכס שבבעלותך כמשכיר וכך גם עליך, השוכר.

שכר דירה ותשלומים נלווים

מומלץ להוסיף להסכם השכירות את פרטי הצדדים המלאים ואת התשלומים החלים על השוכר הכוללים שכר הדירה, תשלומי ארנונה, מים, ועד בית, גז חברת החשמל וכדומה. מומלץ לדאוג כי חשבונות הנכס יועברו על שם השוכר לתקופת השכירות ובכך לדאוג כי כל תשלום קנס בגין פיגורים יופנה ישירות אל השוכר. מצד השוכר עצמו, מומלץ להוסיף סעיף ובו יובהר כי השוכר לא יהיה אחראי ולא יהיה מחוייב בתשלום אשר אינו נכנס לגדר "אחזקה שוטפת" (עלויות שיפוץ ובלאי).

ריהוט בדירה

ככל שהדירה מושכרת עם ריהוט (מלא או חלקי), יכול ודמי השכירות יהיו בהתאם. במצב כזה, מומלץ לכלול בהסכם השכירות סעיף המפרט את הריהוט בדירה. מומלץ אף לצלם את הרינוט לצורך הערכת נזקים, ככל שיהיו. יש להבהיר כי השוכר אחראי על הריהוט וכל נזק שיגרם לריהוט (שאינו בלאי) מוטלת על השוכר האחריות לשאת בנזקים. לכן, וכדי למנוע חילוקי דעות, מומלץ לצלם את הריהוט כדי לעמוד את מצבו בטרם כניסת השוכרים.

ערבויות ובטחונות

לצורך הבטחת מילוי חובותיו של השוכר, יש לקבל ביטחונות ואף ערבויות לנזקים עתידיים, ככל שיהיו. מצב דברים זה מאפשר למשכיר לממש את הביטחונות כאשר הדייר "הורס" את הדירה, מסרב לשלם חשבונות או אפילו מסרב להתפנות מהדירה. חשוב להדגיש כי גובה הביטחונות צריך להיות מידתי וכל דרישה מופרזת צריכה להדליק נורה אדומה מול איזה משכיר אנחנו עומדים. יש להימנע מלתת ערבויות בכסף מזומן, עליו אין לנו ביקורת ורצוי לתת ערבות בנקאית או שטר חוב.

מי משלם עבור הנזקים בדירה?

יש צורך להסדיר עניין זה בהסכם, בצורה מפורשת. מדובר בסוגייה אשר מגיעה לפתחו של בית המשפט לא פעם. המנהג הרווח הוא כי השוכר יהיה אחראי לכל נזק שנגרם משימוש בלתי סביר ואילו, נזקים הנגרמים מבלאי טבעי, ישולמו על ידי המשכיר.

ביטול חוזה

מקרים בהם השוכר מעוניין לצאת מהחוזה, בטרם סיומו, רצוי שיהיו מנגנוני יציאה קבועים בהסכם. מנגנונים אלה יאפשרו לצדדים להסכם להתכונן היטב למקרה וצד אחד להסכם מעוניין לסיימו לפני הזמן. ניתן להתנות יציאת השוכר מהדירה, בטרם הזמן, במציאת שוכר חלופי מתאים ואף לבקש התראה של מספר חודשים בטרם היציאה מההסכם.

מכירת הדירה

החשש הגדול של השוכרים הוא שבזמן שהותם בנכס, יחליט בעל הדירה למכור את הנכס, דבר שיאלץ אותם לעזוב את הנכס, לקבל משכיר אחר עם תנאים חדשים ואף דרישה להעלאת השכירות. כדי להימנע ממקרים מסוג זה, מומלץ לכלול בחוזה סעיף לפיו במקרה כזה, השוכר יהיה רשאי להשלים את תקופת השכירות, באותם תנאים.

צור קשר

אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן
kartal escort istanbul escort