אופציית הסדר נושים

הסדר נושים הוא "פיתרון" העומד בפני החייב המצוי במצב של חוסר יכולת לפרוע את חובותיו הכספיים. במצב דברים זה, לחייב עומדת האפשרות לתחיל הליך חדלות פירעון דבר שמאפשר לו להסדיר חלק מחובותיו וככל שיעמוד בתנאיו, יקבל הפטר מיתרת חובותיו.

במקרים מסוימים, ובטרם פניה לחדלות פירעון, דבר המצריך עלויות כספיות רבות, זמן ניכר ופגיעה בשמו הטוב של החייב, עומדת בפני החייב האפשרות, במקרים מסויימים, להגיע להסדר תשלומים מול אותם הנושים (במקום להיכנס להליך חדלות פירעון).

הסדר נושים- מהו?

מדובר בהסכמה בין החייב לבין נושיו שבא להסדיר את תנאי תשלום החוב הקיים. הסדר הנושים מסייע לחייב למחוק חובותיו או לחלופין לקבל הפטר על החובות. הסדר נושים הוא הליך שניתן לממשו בכל אחד מהשלבים של הליך חדלות הפירעון ואם טרם פתיחת ההליך.

חייבים שנקלעו לחובות (בין אם הם פרטיים ובין אם מדובר בחברות) יכולים להידבר עם נושיהם בכדי להגיע להסכמה ללא צורך בפתיחת הליכי חדלות פירעון. אותה הידברות יוצרת הזדמנות לבעלי החוב לשלם את חובותיהם בפריסת תשלומים נוחה יותר ולעיתים אף לקבל הפטר על יתרת החוב או על החוב כולו.

היתרונות בהסדר נושים

היתרון המשמעותי בהליך הסדר החובות הוא היכולת של החייב לקבל הפטר על חובותיו ולבצע מחיקת חובות גם ללא צורך בפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגדו. פתיחת הליך חדלות פירעון היא משמעותית וכבדת משקל בהקשר למוניטין של אותו חייב ובהקשר לחירותו הכלכלית.

כאמור, הסדר מול הנושים ניתן לקיים גם בטרם פניה להליכי חדלות פירעון. דבר שכזה יכול לסייע לחייבים באופנים רבים:

  • הימנעות ממכירה וחלוקת נכסים – הסדר שכזה מול בעל החוב לא מצריך (לרוב) מהחייב להכנס להליכי כינוס נכסים ומכירתם לצורך תשלום החובות.
  • אין הגבלות – לרוב, בהליך של חדלות פירעון מוטלים על החייב הגבלות כמו איסור יציאה מהארץ, הגבלות על פעולות בנקאיות, מגבלות בהנפקת כרטסי אשראי ושימוש בשיקים… הסר נושים מאפשר "לעקוף" את ההגבלות ובכך להימנע מהן.
  • מדובר בהליך מקוצר – הליך חדלות פירעון (פשיטת רגל) הוא הליך מייגע, ארוך ותובעני. לאומת הסדר הנושים, אשר מקצר הזמנים, העלויות וכאבי הראש סביב קבלת ההפטר לחובות.
  • חסכוני– הליך הסדר נושים ברובו מתנהל ללא ורך בפניה לערכאות משפטיות ועל כן, לרוב, הוא אינו דורש הוצאות כבדות.

 

הגשת הבקשה

בכדי להגיע להסדר שכזה על החייב להגיש בקשה להסדר נושים לבית המשפט השלום באיזור מגוריו או עסקו. אותה בקשה תכלול הצעה להסדר נושים ואיתה בקשה להבאת הסדר החוב לאישור כל הצדדים. את אותה בקשה יש להעביר גם לכונס הרשמי.

ככל שהנושים אישרו ההצעה להסדר של החייב, בית המשפט ידרש ליתן עמדתו בנוגע להגינות של ההצעה עבור הנושים בהשוואה לצו שיקום כלכלי שניתן במסגרת הליכי חדלות פירעון.

יובהר כי גם אם הנושים לא יסכימו לחתום על הסדר הנושים הרי שלבית המשפט האפשרות לפסוק לטובת החייב בתנאים מסוימים. ככל שבית המשפט מאשר הסדר חוב הרי שהוא מחייב את כל הצדדים (גם את אלו שסירבו).

לאחר שאותו החוב יפרע (בהתאם להסדר החוב), יקבל החייב הפטר ותתבצע מחיקת יתרת חובותיו.

צור קשר

אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן
kartal escort istanbul escort