גביית תשלום מזונות באמצעות הוצאה לפועל

לצערנו, נראה מקרים רבים של אבות המתחמקים מתשלום מזונות עבור ילדיהם מסיבות כאלו ואחרות. המקרים הנפוצים הם כנקמה באמא או היעדר יכולת כלכלית לעמוד בפסק דין המזונות. ישנם מקרים בהם הפסיקה עבור המזונות היא כה גבוהה עד כדי מצב שאבות אינם מסוגלים לעמוד בו. ההמלצה הראשונה היא לנסות הידברות בין ההורים דבר שמאפשר לשמור על ההרמוניה בין הצדדים אך כשדבר כזה אינו צולח, אין מנוס מביצוע פעולות שמטרתן – טובת הילדים.

כאשר האב חורג באופן שיטתי מתשלום המזונות ניתן לפנות לערכאות המשפטיות או להוצאה לפועל לצורך מימוש הגבייה.

חיובים שניתן לגבות באמצעות הוצאה לפועל:

  1. חוב עבר- חיובי מזונות שלא שולמו על ידי האב והצטברו או חיובי הפרשי מזונות עבר.
  2. הוצאת מדור– חיובים בגין הוצאות מדור והוצאות נלוות למדור ואשר לא שולמו.
  3. מזונות- מזונות שנקבעו בפסק דין או בהסכם אשר אושר על ידי בית המשפט ושלא משולמים על ידי האב.
  4. הפרשים מביטוח לאומי – זוכה שמקבלת מזונות מביטוח לאומי זכאית לתשלום הפרשים בגינם.

המסלולים לגביית מזונות

לצורך מימוש פסק דין מזונות שניתן לזכות הורה, עומדות שתי אפשרויות אלו:

  • המסלול הרגיל – במסלול זה, הזוכה אמורה להתנהל בכוחות עצמה או בעזרת עורך דין לצורך גביית החוב. כאן מדובר במסלול בו הזוכה מבצעת פעולות אקטיביות לצורך מימוש החוב.
  • מסלול המזונות – במסלול זה, בשונה מהמסלול הרגיל, כאן הזוכה היא פאסיבית ולשכת ההוצאה לפועל מבצעת את הפסק דין ופועלת בכוחות עצמה לצורך מימוש פסק הדין.

מדובר כאן במסלול ייחודי בכך שהזוכה אינה נדרשת לבצע כל פעולה לצורך מימוש פסק הדין ורשם ההוצאה לפועל נוקט בהליכי הגבייה הנדרשים, ביוזמתו. במסלול זה אין צורך בעורך דין שכן, הפעולות מתבצעות באמצעות רשם ההוצאה לפועל באופן יזום. יובהר כי במסלול זה לא ניתן להכריז על חייב (האב) כמוגבל באמצעים, לא ניתן לבקש פריסת תשלום חוב המזונות ולא ניתן לאחד את חוב המזונות עם חובות אחרים.

המשמעות היא שחוב מזונות עומד בפני עצמו ואינו נקשר לשום חוב נוסף של האב.

ככל שהאב לא משלם את חוב המזונות, יינקטו נגדו הליכי גבייה כמו עיקול משכורותו של האב, עיקול רכבו וכספים השייכים לו. כמו כן, וככל שיש חשש כי החייב עומד לצאת מהארץ או להבריח נכסים, על הזוכה למסור פרטים על כך והכל לצורך מימוש החוב.

ככל שכספים התקבלו שלא במסגרת ההוצאה לפועל, על הזוכה לעדכן את ההוצאה לפועל בהקדם ותוך 7 ימים.

הצמדה למדד

חוב מזונות שלא שולם וככל שיש רצף של תשלומים שלא שולמו, הרי הם צמודי מדד. יש צורך לחשב את ההצמדה וניתן לגבותה באמצעות ההוצאה לפועל במסלול המזונות

 

 

צור קשר

אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן
kartal escort istanbul escort